VERENIGING VOORMALIG DIACONESSENHUIS BREDA

De Vereniging Voormalig Diaconessenhuis ondersteunt projecten die passen bij de idealen van de oorspronkelijke Diaconessenbeweging op medisch en sociaal gebied.

Over ons

De Vereniging heeft als missie: Beheren van erfgoed, zowel in materiële als immateriële zin, van het voormalige protestants-christelijke Diaconessenhuis te Breda en heeft als opdracht om met name diaconale idealen van de oorspronkelijke diaconessenbeweging te vertalen naar de behoeften van de huidige samenleving

Onze historie

De Vereniging Voormalig Diaconessenhuis ondersteunt projecten die passen bij de idealen van de oorspronkelijke Diaconessenbeweging op medisch en sociaal gebied

Financiën

De Vereniging Voormalig Diaconessenhuis Breda heeft zelf geen financiële middelen, maar adviseert de Stichting ter behartiging van de belangen van de Vereniging Voormalig Diaconessenhuis Breda over het verstrekken van donaties.

Aanvraag indienen

De Vereniging verleent steun aan initiatieven en activiteiten die dienstbaar zijn aan mens en samenleving, voornamelijk op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening.