ONZE HISTORIE

De Vereniging Voormalig Diaconessenhuis ondersteunt projecten die passen bij de idealen van de oorspronkelijke Diaconessenbeweging op medisch en sociaal gebied

 

Johan van Gurp/20191527/collectie Stadsarchief Breda

De Diaconessenbeweging ontstond rond 1839 in Duitsland en verspreidde zich van daar ook over Nederland.

Het Bredase Diaconessenhuis startte in 1890 als 8e stad in Nederland heel bescheiden in een verbouwd woonhuis op initiatief van een jonge predikant.  De oprichting en financiering vond plaats via de ‘Vereeniging tot Oprichting en instandhouding van een Diaconessenhuis’. Het had hiermee duidelijk orthodox protestantse wortels. De gelofte, die werd afgelegd bij de inzegening van Diaconessen maakt dit nog duidelijker: In woord en daad anderen in aanraking te brengen met Jezus Christus en het Evangelie van Gods genade in hen en het werk der barmhartigheid uit te oefenen in den naam des Heeren.

De geringe omvang van het Diaconessenhuis hing o.a.  samen met het kleine aantal protestanten in Breda en omgeving. Deze geringe omvang leidde steeds tot problemen op financieel gebied, maar ook bij het aantrekken van personeel, artsen en het volgen van nieuwe ontwikkelingen. Het ziekenhuis bleef langdurig sterk afhankelijk van donaties.

Desondanks slaagde het Diaconessenhuis erin zich geleidelijk te ontwikkelen tot een ziekenhuis gericht op goede medische zorg met een protestantse achtergrond en maakte het een ontwikkeling door van genezen in geloof naar geloof in genezen (Leo van Bergen in Medische Faculteit Vrije Universiteit 1880-2000)

De toename van medisch specialistische behandelingsmogelijkheden dwong het Diaconessenhuis tot schaalvergroting via fusies, waardoor mede de protestantse identiteit verloren is gegaan.

De Vereniging die aan de wieg stond van het Diaconessenhuis gaat nu verder als Vereniging Voormalig Diaconessenhuis en ondersteunt diverse projecten

Wilt u verder lezen over het Diaconessenhuis Breda sinds haar oprichting in 1890 en de vele jaren daarna, klik dan hier. Hier kunt u het in 2013 uitgegeven boek over de geschiedenis van het Diaconessenhuis Breda 1890- 2000 met de titel ‘Geïnspireerde Zorg’ inzien.

Reünie Langendijk

Eind 2021 beëindigde het Amphia Ziekenhuis de ziekenhuisactiviteiten aan de Langendijk te Breda. Sinds 1960 was op die locatie het Diaconessenhuis gevestigd. Vanwege de sterke historische banden die de Vereniging met deze locatie heeft, kwam de wens een reünie te organiseren voor de mensen die in het verleden op die locatie geïnspireerde zorg hebben geboden.
Samen met Amphia werd deze reünie op zaterdag 6 november 2021 voor alle oud-medewerkers van de Langendijk georganiseerd. Tijdens de reünie werd een documentaire gepresenteerd met verhalen over de historie van deze locatie, opdat deze plek van lief en leed voor medewerkers en patiënten niet wordt vergeten.