Over ons

De Vereniging heeft als missie: Beheren van erfgoed, zowel in materiële als immateriële zin, van het voormalige protestants-christelijke Diaconessenhuis te Breda en heeft als opdracht om met name diaconale idealen van de oorspronkelijke diaconessenbeweging te vertalen naar de behoeften van de huidige samenleving.

 

– 009751/collectie Stadsarchief Breda

Doelstelling

De Vereniging Voormalig Diaconessenhuis Breda verleent steun aan:

Het bestuur

 

Het bestuur vergadert tenminste driemaal per jaar en bestaat uit drie tot vijf leden.

  • Samenstelling per 1 januari 2021:
    Mevrouw A.E.M. de Vries (voorzitter)
  • De heer P.A. Flach (penningmeester)
  • Mevrouw J.J.A. Pelle (secretaris)
  • De heer A. Sneep (lid)

Beloning

 

Statutair ontvangen leden en bestuurders geen vergoeding voor hun werkzaamheden en geen vacatiegelden. Eventueel gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Voor secretariële ondersteuning ontvangt één persoon een vrijwilligersvergoeding.

Verstrekte donaties

Landgoed Nuwenhuys Breda

Financiële ondersteuning aan de totstandkoming van de Vlaamsche Schuur, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van dagverrijking op landgoed Nuwenhuys

Stichting Fietsmaatjes Breda

Met de aanschaf van één duofiets werd de opstart van Fietsmaatjes Breda financieel ondersteund

Amphia Ziekenhuis Breda

Realisatie van het stiltecentrum in het nieuwe Amphia aan de locatie Molengracht. Het stiltecentrum draagt bij aan het welzijn en welbevinden van bezoekers, patiënten en medewerkers

Protestantse gemeente Prinsenbeek

Uitbreiding van de keuken en opfrissing van de koffieruimte in het kerkgebouw werden financieel ondersteund.