AANVRAAG INDIENEN

De Vereniging verleent steun aan initiatieven en activiteiten die dienstbaar zijn aan mens en samenleving, voornamelijk op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening

De Vereniging verleent steun aan initiatieven en activiteiten die dienstbaar zijn aan mens en samenleving, voornamelijk op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

Uw aanvraag kan worden ingediend via het  aanvraagformulier op deze website; u kunt er ook voor kiezen om de aanvraag per brief te doen.

In het aanvraagformulier vindt u de informatie die nodig is. Uw aanvraag per brief dient de volgende informatie te bevatten:

  • Aanvragende organisatie/instelling met contactgegevens (post-, bezoek- en emailadres)
  • Contactpersoon met telefonische bereikbaarheid

Om uw aanvraag zowel per formulier als per brief in behandeling te kunnen nemen, hebben wij essentiële informatie nodig; u vindt deze onder punt 6 en 7 van ons donatiebeleid.

11 + 15 =